Waar moet ik op letten - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Waar moet ik op letten? 

Hieronder vindt u een aantal beschrijvingen en filmpjes die u wat duidelijkheid kunnen geven over of er al dan niet sprake zou kunnen zijn van een dementie.

Vergeetachtig of dement

Bij dementie gaat het om een zeer ernstige vorm van geheugenproblemen of gedragsveranderingen. Mensen hebben grote moeite met het onthouden van hele gebeurtenissen, zelfs als die pas kortgeleden hebben plaatsgevonden. 

Een voorbeeld: de telefoon gaat, men neemt op en voert een gesprek. Vijf minuten later is een persoon met dementie niet alleen vergeten wíe er gebeld heeft, maar zelfs dát er iemand gebeld heeft.

Als u zelf wilt vaststellen of er sprake is van een meer dan normale achteruitgang van het geheugen kunt u deze geheugentest in (laten) vullen. (Als deze slecht wordt gemaakt betekent dat overigens niet direct dat er sprake is van dementie).

Andere veranderingen dan geheugenklachten

Dementie wordt vaak gekoppeld aan vergeetachtigheid. Zoals gezegd zijn er verschillende soorten dementie en bij sommige soorten blijft het geheugen juist lange tijd intact. Soms vallen andere zaken eerst op en komen de geheugenklachten pas later.

Vaak hoor je dat kinderen of partners merken dat iemand ineens anders wordt qua karakter. Iemand zegt bijvoorbeeld gewoon wat hij denkt: bijvoorbeeld naast een gezet persoon in de lift staan en zeggen: "Die is dik". Of je merkt dat iemand minder toenadering zoekt, minder betrokken is geworden, minder belangstelling toont of juist sneller boos, agressief of wantrouwend wordt.

Ook op praktisch gebied kun je veranderingen merken: zo kan aankleden, koffie zetten, autorijden en omgaan met geld bijvoorbeeld moeilijker gaan of meer tijd kosten dan eerder het geval was. Andere mensen met dementie hebben weer grote moeite met het juist inschatten van normale alledaagse situaties en gaan bijvoorbeeld in hun pyjama boodschappen doen. Of ze herkennen voorwerpen niet meer goed en kammen hun haar met een vork of gebruiken de telefoon als afstandsbediening voor de TV.

Verstoring van het dagelijkse leven

Van al bovengenoemde zaken is het niet erg als het eens een keer gebeurt. Je moet echter aan dementie denken als deze zaken leiden tot een verstoring van het dagelijkse leven. De persoon om wie het gaat, en vaak ook zijn of haar omgeving, hebben vrijwel dagelijks "last" van de vergeetachtigheid, het niet meer snappen hoe praktische zaken uitgevoerd moeten worden, de boosheid of de achterdocht.

Dementie op jonge leeftijd

Vaak denkt men dat dementie alleen voorkomt bij oude mensen. Er zijn in Nederland ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar en die dementie hebben. De impact is dan heel anders omdat mensen nog werken en/of opgroeiende kinderen hebben. Vaak zijn er al langere tijd problemen, maar blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is. Meestal denkt men dan aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Lees verder over 'dementie op jonge leeftijd' op de website van Alzheimer Nederland.

Symptomen en signalen

In de video hieronder worden tien symptomen en signalen genoemd om beginnende dementie te herkennen. Herkent u één of meerdere symptomen? Maak een afspraak met uw huisarts of de POH-O (praktijkondersteuner huisarts). Hij of zij kan u geruststellen of op weg helpen naar een juiste diagnose.

Als u meer wilt weten over het geheugen en dementie, kijk dan op deze pagina bij Alzheimer Nederland.