Alzheimer Café - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Belevingsgerichte zorg aan dementerenden

woensdag 28 april 2010 om 18.00 uur

Op initiatief van SWO en de AHD verzorgt Ron Overtoom van QuaZijn een presentatie over het omgaan met mensen die lijden aan dementie, waarbij het accent ligt op begrijpen wat er in de innerlijke wereld van de dementerende gaande is en hoe daar op in te spelen. Bij dat laatste gaat het vooral om het streven de eigenwaarde te behouden, het zelfvertrouwen te versterken. Minder kissebissen over de feiten, meer aansluiten op wat gevoelsmatig beleefd wordt. Het is een poging om zo lang mogelijk in contact te blijven met elkaar in de wetenschap dat het vertrouwde contact eens zal wegvallen. Een heldere presentatie, leerzaam, helend en een steun in de rug.

De presentatie is in eerste instantie bedoeld voor mensen die op welke manier dan ook met dementerenden in de thuissituatie te maken krijgen, maar ook voor hen die dementerenden in zorginstellingen hulp en zorg verlenen.  Of het nu uw partner, uw vader of moeder, of mensen uit uw werksituatie betreft; u zult zeker geïnspireerd raken door de verhalen van Ron Overtoom.

De lezing wordt gehouden in de Tinne, Houtkamp 33 te Harderwijk. De zaal is open vanaf 19.00.
De avond duurt van 19.30 tot circa 21.00 uur.

Wilt u deze bijzondere avond bijwonen geef u dan nu op bij
* Vera Freeke, ouderenadviseur, telefoon:  0341- 423636
* Gerrie Faber, steunpunt mantelzorg, telefoon 0341- 429498

« activiteiten overzicht