Alzheimer Café - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Alzheimer Salon Barneveld

donderdag 16 juni 2011 om 18.00 uur

Elke 3e donderdag van de maand is de Alzheimer Salon Barneveld, - in De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te Barneveld -, de ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden.
In een gezellige sfeer wordt informatie verstrekt door praktijkdeskundigen, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en lotgenoten te treffen. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

De Alzheimer Salon is een initiatief van de afdeling Noordwest- Veluwe van Alzheimer Nederland, in samenwerking met de Barneveldse instellingen de St. Welzijn Ouderen, de Stichting Chr. Verpleeghuis Norschoten, de Barneveldse Bibliotheek, de Vrijwilligerscentrale, de ANBO en de Buurtzorg.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Het prgramma start om 19.30 uur.

Op donderdag, 16 juni is de slotavond van het seizoen. In tegenstelling tot de vastomlijnde vorige avonden zal deze avond verrassend anders worden ingevuld, zij het dat het eerste deel van de avond, dus voor de pauze, het onderwerp: "Hij lijdt aan dementie, zij heeft het" centraal zal staan. In een een gesprek met een echtpaar, waarvan één der echtelieden lijdt aan dementie, zal: "Ons leven met Alzheimer", centraal komen te staan. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met dhr. Delhaas 0342 - 745004

« activiteiten overzicht