Alzheimer Café - Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe

lettergrootte

Alzheimer Salon Barneveld

donderdag 19 maart 2015 om 18.00 uur

Dementie en geloof; over schuld en schaamte met Magriet van de Kooi, auteur van boeken over rouwverwerking en ziekenhuispastor

Elke 3e donderdag van de maand is de Alzheimer Salon Barneveld, de ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden. In een gezellige sfeer wordt informatie verstrekt door praktijkdeskundigen, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en lotgenoten te treffen. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Locatie: Senioren van de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld

De Alzheimer Salon is een initiatief van de afdeling Noordwest- Veluwe van Alzheimer Nederland, in samenwerking met de Barneveldse instellingen de St. Welzijn Ouderen, de Stichting Chr. Verpleeghuis Norschoten, de Barneveldse Bibliotheek, de Vrijwilligerscentrale, de ANBO en de Buurtzorg.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Het prgramma start om 19.30 uur.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Tahamata 0342 - 745004

« activiteiten overzicht